MTV
   2023/12/03
 00:00  真假驗證中
 01:00  移居世界秘境日本人好吃驚
 02:00  日本秘境住人好吃驚
 03:52  節目精選
 04:01  日本職人好吃驚
 06:00  主治醫老實說
 07:00  男女糾察隊
 08:00  派對咖孔明
 08:58  節目精選
 09:10  日本學問大
 09:40  日本秘境住人好吃驚
 11:35  男女糾察隊
 12:35  主治醫老實說
 13:36  真假驗證中
 14:35  移居世界秘境日本人好吃驚
 15:35  日本秘境住人好吃驚
 17:30  日本驅害達人捕巨鼠浣熊大黃蜂
 20:01  真假驗證中
 21:00  派對咖孔明
 22:00  日本我來了
 23:00  跟拍到你家
   2023/12/04
 00:00  日本驅害達人捕巨鼠浣熊大黃蜂
 02:31  日本我來了
 03:30  日本驅害達人捕巨鼠浣熊大黃蜂
 06:03  日本我來了
 07:02  跟拍到你家
 08:00  Get Ready!
 09:20  男扮女裝家政婦5
 10:22  節目精選
 10:32  日本學問大
 11:02  跟拍到你家
 12:00  Get Ready!
 13:20  男扮女裝家政婦5
 14:22  節目精選
 14:31  日本我來了
 15:30  跟拍到你家
 16:28  日本驅害達人捕巨鼠浣熊大黃蜂
 19:00  日本學問大
 20:00  大胃女王吃遍巨大美食
 21:00  Get Ready!
 22:00  男扮女裝家政婦5
 23:05  真假驗證中
   2023/12/05
 00:02  日本學問大
 00:30  Get Ready!
 01:30  男扮女裝家政婦5
 02:35  日本學問大
 03:04  大胃女王吃遍巨大美食
 04:04  日本學問大
 05:02  真假驗證中
 06:00  住宅改造王
 08:00  Get Ready!
 09:00  男扮女裝家政婦5
 10:05  日本學問大
 11:00  大胃女王吃遍巨大美食
 12:00  Get Ready!
 13:00  男扮女裝家政婦5
 14:05  日本學問大
 15:03  真假驗證中
 16:00  大胃女王吃遍巨大美食
 17:00  日本職人好吃驚
 19:00  日本學問大
 20:00  老闆真有趣!人氣爆棚店
 21:00  Get Ready!
 22:00  男扮女裝家政婦5
 23:05  新生活好吃驚