HBO
   2023/12/03
 01:45  地獄怪客2:金甲軍團
 03:45  姐姐愛最大
 05:40  少年悍將GO!與DC超級英雄女孩:多重宇宙大混亂
 07:00  戀愛沒有假期
 09:15  功夫熊貓
 10:45  功夫熊貓2
 12:15  幸福入場券
 14:00  捍衛戰士:獨行俠
 16:15  星際效應
 19:00  正義聯盟
 21:00  閃電俠
 23:20  落日殺神
   2023/12/04
 01:20  戀愛沒有假期
 03:35  冷光線索
 05:10  恍若賢妻
 06:50  崔弟國王
 08:10  功夫熊貓2
 09:40  80 奔赴布萊迪
 11:20  落日殺神
 13:20  正義聯盟
 15:20  尋找新樂園
 17:00  贏家秘訣
 18:35  閃電俠
 21:00  星際爭霸戰:浩瀚無垠
 23:00  冷光線索
   2023/12/05
 00:35  地下空間
 02:05  地獄魔咒
 03:45  瞎趴姊妹
 05:40  填字遊戲事件簿:殺人謎題
 07:10  聖誕愛情簽
 08:40  復活節聚會
 10:15  真愛每一天
 12:20  尋找新樂園
 14:00  關鍵下一秒
 15:40  愛你無法度
 17:10  星際爭霸戰:浩瀚無垠
 19:10  失落謎城
 21:00  金剛:骷髏島
 23:00  關鍵報告