MOMO親子台
   2024/07/23
 00:00  安雅與魔女
 02:00  動物大明星第6季
 02:30  MOMO歡樂谷第13季
 03:00  寶貝星樂園第2季
 06:00  旋風戰車隊
 06:30  汪汪隊立大功
 07:00  汪汪隊立大功
 07:30  泡泡孔雀魚
 08:00  MOMO歡樂谷第12季
 08:30  可可瓜瓜聚樂部
 09:00  可可瓜瓜聚樂部
 09:30  奇寶萌兵
 10:00  比利皮
 10:30  汪汪隊立大功特別篇-威力狗超威救援
 11:30  旋風戰車隊
 12:00  寶可夢 旅途
 12:30  魔法咪路咪路
 13:00  魔法咪路咪路
 13:30  安雅與魔女
 15:30  元氣媽媽
 16:00  櫻桃小丸子
 16:30  瑪莎與熊
 17:00  MOMO這一家第6季
 17:30  寶可夢 旅途
 18:00  魔法咪路咪路
 18:30  元氣媽媽
 19:00  元氣媽媽
 19:30  汪汪隊立大功
 20:00  汪汪隊立大功
 20:30  衝鋒戰士劇場版:恐龍世代
 22:15  跳跳小雞
 22:30  寶可夢 旅途
 23:00  魔法咪路咪路
 23:30  魔法咪路咪路
   2024/07/24
 00:00  衝鋒戰士劇場版:恐龍世代
 01:45  跳跳小雞
 02:00  動物大明星第6季
 02:30  MOMO歡樂谷第13季
 03:00  寶貝星樂園第2季
 06:00  旋風戰車隊
 06:30  汪汪隊立大功
 07:00  汪汪隊立大功
 07:30  泡泡孔雀魚
 08:00  MOMO歡樂谷第12季
 08:30  可可瓜瓜聚樂部
 09:00  可可瓜瓜聚樂部
 09:30  奇寶萌兵
 10:00  比利皮
 10:30  汪汪隊立大功-威力狗超能隊
 11:30  旋風戰車隊
 12:00  寶可夢 旅途
 12:30  魔法咪路咪路
 13:00  魔法咪路咪路
 13:30  衝鋒戰士劇場版:恐龍世代
 15:15  跳跳小雞
 15:30  元氣媽媽
 16:00  櫻桃小丸子
 16:30  瑪莎與熊
 17:00  MOMO這一家第6季
 17:30  寶可夢 旅途
 18:00  魔法咪路咪路
 18:30  元氣媽媽
 19:00  元氣媽媽
 19:30  汪汪隊立大功
 20:00  汪汪隊立大功
 20:30  名偵探柯南-沈默的15分鐘
 23:00  魔法咪路咪路
 23:30  魔法咪路咪路
   2024/07/25
 00:00  名偵探柯南-沈默的15分鐘
 02:30  MOMO歡樂谷第13季
 03:00  寶貝星樂園第2季
 06:00  旋風戰車隊
 06:30  汪汪隊立大功
 07:00  汪汪隊立大功
 07:30  泡泡孔雀魚
 08:00  MOMO歡樂谷第12季
 08:30  可可瓜瓜聚樂部
 09:00  可可瓜瓜聚樂部
 09:30  奇寶萌兵
 10:00  比利皮
 10:30  汪汪隊立大功-威力狗超能隊
 11:30  旋風戰車隊
 12:00  寶可夢 旅途
 12:30  魔法咪路咪路
 13:00  魔法咪路咪路
 13:30  名偵探柯南-沈默的15分鐘
 16:00  櫻桃小丸子
 16:30  瑪莎與熊
 17:00  MOMO這一家第6季
 17:30  寶可夢 旅途
 18:00  魔法咪路咪路
 18:30  元氣媽媽
 19:00  元氣媽媽
 19:30  汪汪隊立大功
 20:00  汪汪隊立大功
 20:30  高盧英雄歷險記:魔法藥水
 22:15  跳跳小雞
 22:30  寶可夢 旅途
 23:00  魔法咪路咪路
 23:30  魔法咪路咪路