Cartoon Network
   2024/06/20
 00:00  Ben 10 再顯神威
 02:00  天才阿公
 04:00  飛天小女警
 06:00  寶貝樂一通
 06:50  恐龍大牧場
 07:40  森林小尖兵羅布
 08:05  機甲芝麻街
 08:30  快樂阿蛛蛛
 09:00  少年悍將 Go
 11:00  樂一通卡通
 12:00  怪盜喬克
 13:00  少年悍將 Go
 15:00  大砲與小惡魔
 16:00  兔巴哥大工程
 16:30  豆豆先生
 17:30  我愛阿噗
 18:00  少年悍將 Go
 20:00  超級蝙蝠車
 20:30  小小樂一通大學
 21:00  我們一家超失控
 21:30  豆豆先生
 22:30  我愛阿噗
 23:00  熊熊遇見你
   2024/06/21
 00:00  Ben 10 再顯神威
 02:00  天才阿公
 04:00  飛天小女警
 06:00  寶貝樂一通
 06:50  恐龍大牧場
 07:40  森林小尖兵羅布
 08:05  機甲芝麻街
 08:30  快樂阿蛛蛛
 09:00  少年悍將 Go
 11:00  樂一通卡通
 12:00  怪盜喬克
 13:00  少年悍將 Go
 15:00  大砲與小惡魔
 16:00  兔巴哥大工程
 16:30  豆豆先生
 17:30  我愛阿噗
 18:00  少年悍將 Go
 20:00  超級蝙蝠車
 20:30  小小樂一通大學
 21:00  我們一家超失控
 21:30  豆豆先生
 22:30  我愛阿噗
 23:00  熊熊遇見你
   2024/06/22
 00:00  Ben 10 再顯神威
 02:00  天才阿公
 04:00  飛天小女警
 06:00  寶貝樂一通
 06:50  機甲芝麻街
 07:15  小潔的大進擊
 07:40  拉拉的星冒險
 08:05  搖滾吧!寶貝
 08:30  超級蝙蝠車
 08:55  湯姆貓與傑利鼠
 09:00  少年悍將 Go
 11:00  小小樂一通大學
 11:30  怪盜喬克
 13:00  熊熊遇見你
 13:30  飛天小女警
 14:00  樂一通卡通
 15:00  熊熊寶貝遇見你
 15:27  湯姆貓與傑利鼠
 15:30  拉拉的星冒險
 16:00  超級蝙蝠車
 16:30  兔巴哥大工程
 17:00  小小樂一通大學
 17:30  搖滾吧!寶貝
 18:00  少年悍將 Go
 20:00  飛天小女警
 20:25  湯姆貓與傑利鼠
 20:30  怪盜喬克
 21:30  漫迷英雄夢
 22:00  我們一家超失控
 23:00  熊熊遇見你